ຄະນະເສດຖະສາດ

ຄະນະເສດຖະສາດ  ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເວບໄຊ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄສບ) ແມ່ນໜື່ງໃນ 9 ຄະນະທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ປະຈຸບັນມະຫາວິທະຍາໄລ່ແຫງຊາດລາວ (ມຊ) ມີ 11 ຄະນະ, ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດຳລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 50/ນຍ/95 ໃນເດືອນມິຖຸນາ 1995. ເພື່ອເປັນຊ່ວຍເຫຼືອ ມຊ. ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນຜູ່ຄ້ຳປະກັນ ໃນການ ກູ້ຢືມເງິນ ຈາກທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ;ສົກຮຽນທຳອິດ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ 1996. ໃນຂະນະທີຄະນະວິຊາອື່ນໆນັ້ນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ມີມາກ່ອນແລ້ວ. ສ່ວນ ຄສບ ແມ່ນຄະນະໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງ ADB ຫຼັກສູກໃໝ່ແລະປື້ມແບບ ຮຽນ ໄດ້ຖຶກພັດທະນາຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 1998. ມັນໜ້າຍີນດີ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ຕ້ອນຮັບນັກສຶກ ສາຊຸດທຳອິດ ຊ່ຶງມີຈຳນວນພຽງແຕ່ 150 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ໃນປີ 2000 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມອບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອກໍ່ສ້າງອາຄານ ຄສບ. ແລະ ສູນຮ່ວມ ມືລາວ-ຍີ່ປຸນຂຶ້ນ ທີ່ມະຫາວິທຍະໄລແຫ່ງຊາດ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ. ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການພັດທະນານັ້ນ, ຄສບ. ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆຂອງສາກົນເໝືອນກັນ ເຊ່ນ:

  • ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງນະຄອນຮ່າໂນ່ຍ ແລະນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ວຽດນາມ
  • ອົງການ ເດ ອາ ອາ ເດ (DAAD) ຂອງເຍຍລະມັນ ເພື່ອສະໜອງທຶນການສຶກສາ ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່ (ປະເທດໄທ). – ອົງການ SEAMEO-UNESCO ເພື່ອໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
  • ອາຈານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ (ປະເທດໄທ), ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຄຸນມິງ (ສ.ປ.ຈີນ)
  • ສະພາມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງຂອງແບນຊິກ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສຶກສາທີ່ປະເທດແບນຊິກ.
  • ມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ (Kobe) ແລະ ເມຈິ (Meiji) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ; ມ. ຈຸລາລົງກອນ, ທຳມະສາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ປະເທດໄທ; ມ. ເດີລາຊາລ໌ ປະເທດຟີລິບປິນ.

ຄວາມເປັນມາ

ສຳລັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການກຳເນີດມີຫ້ອງ DC4/1 ພາກເຊົ້ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີປະຫວັດຍາວ ນານປານໃດ ເພາະພາກການຄ້າ (Department of Commerce) ເພິ່ງຫາກໍຖືກໄດ້ຮັບການຍອມ ຮັບໃນ ການແຍກອອກເປັນອີກສາຍໜຶ່ງໃນຫ້າສາຍທັງໝົດຂອງພາກເສດຖະສາດ.

ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມໃນຄວາມຕ້ອງການນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (Faculty of Economics and Business Management)  ໃຫ້ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນວິຊາຊີບສະເພາະໃນການອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພາກເສດຖະສາດ ທີ່ຖືວ່າມີບົດບາດສູງໃນສັງຄົມ ກໍຄືຄວາມຕ້ອງການໃນການວິເຄາະເສດຖະ ກິດ ຂອງປະເທດ ພວກເຮົາທີ່ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວຫາວິທີທາງໃນການສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບໂດຍປຽບທຽບ ໃນການ ເຮັດ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນລາວເຮົາຖືວ່າມີຄວາມເສຍປຽບໃຫ້ກັບຕ່າງ ປະເທດ ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ຊຳນິຊຳນານໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ລວມ ເຖິງການ ວິເຄາະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາສຳປະທານໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ດ້ວຍເຫດ ນັ້ນ, ທາງລັດຖະບານຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (FEBM) ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພາກເສດຖະສາດ ໂດຍລັດຖະບານມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໄດ້ນັກສຶກສາ ທີ່ມີຄວາມ ຮູ້ຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານໃນການ ຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ຍິ່ງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາ ຄົດທີ່ລາວ ເຮົາກຳລັງກຽມຕົວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (World Trade Organisation) ລວມເຖິງການຮ່ວມກຸ່ມຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ (ASEAN Free Trade Agreement) ໃນປີ 2015 ນີ້.

ສະນັ້ນ, ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ ປີ 2011 ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເສັງຈົບເທີມພາກຮຽນໜຶ່ງ ຂອງປີທີ່ 3 ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນຫຼັກສູດພິເສດກໍຄືຮຽນການທະຫານ ທີ່ຜູ້ທີ່ເປັນນັກສຶກສາ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດນີ້ (ຍົກເວັ້ນຄູບາ) ໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອມາເຖິງ ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຮຽນຈົບຫຼັກສູດການທະຫານທາງອາຈານກໍໄດ້ມາປະກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກ ຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າທາງຄະນະພວກເຮົາກໍຄືພາກເສດຖະສາດຈະໄດ້ສ້າງເພີ່ມສາຍວິຊາສະເພາະຂຶ້ນອີກ ສອງສາຍກໍຄື ສາຍພາກເສດຖະສາດການຄ້າ (DC) ແລະ ສາຍພາກເສດຖະສາດນຳໃຊ້ (Economics Applied) ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໝາຍ ແລະ ເລືອກເອົາສາຂາວິຊາທີ່ຕົວເອງມັກ ແລະ ຕ້ອງການຢາກສຶກສາເຈາະຈົງແທ້. ສະນັ້ນລວມແລ້ວທັງໝົດໃນປະຈຸບັນເປັນ 5 ສາຍຄື ສາຍພາກ ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ, ເສດຖະສາດນຳໃຊ້, ເສດຖະສາດພາກລັດ, ເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະສາດການຄ້າ .

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: