ທະນາຄານ​ໂລກ​ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່​ຜົນສຳ​ເລັດ​ ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ ນ້ຳ​ເທີນ 2

ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ທະນາຄານ​ໂລກ​ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່​ຜົນສຳ​ເລັດ​ ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ ນ້ຳ​ເທີນ 2

* (ຂປລ)ທ່ານ ນາງ ສຣີ ມູນຍານີ ອິນດຣາວະຕີ (SriMulyaniIndrawati) ຜູ້ອຳນວຍ ການ ທະນາຄານໂລກໄດ້ຂື້ນກ່າວ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ລັດ ຖະບານສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ບັນດາຜູ້ລົງທຶນທັງໜົດ ແລະ ສະໜັບສະ ໜູນ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫລອງ ເປີດ ການ ນຳໃຊ້ເຂື່ອນໄຟ ຟ້າ ນ້ຳເທີນ2 ຢ່າງ ເປັນທາງການໃນວັນທີ 09 ທັນວາ 2010 ທີ່ ເມືອງນາກາຍ ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ ກ່າວຢືນຢັນວ່າ: ໂຄງການນ້ຳ ເທີນ2ນີ້ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນ ໜ້າສົນໃຈຍ້ອນ ວ່າມັນແມ່ນຄວາມສາມາດທັງດ້ານວິສະວະກຳ,ມີຄວາມສຳຄັນຍີ່ງແມ່ນສິ່ງເປັນປະໂຫຽດ ຕໍ່ການປົກປັກ ຮັກ ສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ,ແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການບໍລິ ການດ້ານລາຍຮັບຂອງຊາດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນ ຊັບສົມບັດ ທີ່ມີພະລັງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກ ປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ນີ້ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບແລະໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນເພາະວ່າ ມັນເປັນ ໂຄງ ການ ໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ສັບສົນແຕ່ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ແມ່ນ ການ ການ ປ່ຽນແປງ ທີ່ເກີດຂື້ນ ຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ26ພາກສ່ວນສະຖາບັນການ ເງີນໃນທົ່ວ ໂລກ,ໂຄງ ການນ້ຳ ເທີນ 2 ໄດ້ນຳໜ້າພາທາງ ໃນ ການ ປະຕິຮູບ ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ໃນວຽກງານປະຊາສ ພັນ, ການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນທີຢູ່ອາໄສໃຫ້ປະ ຊາຊົນ, ການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ການວາງແຜນ ນະໂຍ ບາຍ ລະ ດັບຊາດ.
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ນີ້ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບເງ ິນ 2 ຕື້ໂດລາສະຫາລັດ ໃນ25ປີຂ້າງ ໜ້າ ແລະ ຈຳນວນເງີນ ດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງ ການຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ.
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການ ລົງທຶນ ຂອງຕ່າງປະເທດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວບັນລຸ ຕາມຈຸດ ປະ ສົງທີ່ສຳຄັນ ຂອງຕົນກໍຄືການນຳພາປະເທດຊາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ວຍພັດທະນາແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ຈະມີລາຍຮັບລະດັບ ປານ ກາງພາຍໃນປີ 2020. ໂຄງການ ນີ້ ຍັງ ໄດ ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງຂອງລັດ,ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ເຮັດ ວຽກຕົວຈິງຂອງ ລັດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການພັດ ທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວໄກ ໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ທະນາຄານໂລກຍັງຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບຂະບວນການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໃນ ຫລາຍ ປີ ຂ້າງໜ້າ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວເພື່ອນຳໃຊ້ບົດຮຽນຂອງ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເຂົ້າໃນ ຂະແໜງ ການພະ ລັງງານໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ຍີ່ງໆ ຂື້ນ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງ ການ ໃນອະນາຄົດສາມາດ ພັດ ທະ ນາ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດລວມຂອງຊາດ./.

ກັບສາລະບານ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: