ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2

ໂຄງການ​ເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ເທີນ 2 ເປີດຢ່າງ​ເປັນ​ທາ

ພາຍຫລັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2010 ນີ້ຂຶ້ນຢູ່ເມືອງນາກາຍ
ແຂວງຄຳມ່ວນໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນະທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ອະພິສິດ ເວດຊາຊີວະ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ, ພ້ອມທັງຄະນະຜູ້ແທນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການນີ້.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວພະນະທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທະນາຄານໂລກ,
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ພ້ອມນີ້ຍັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານໄທ ແລະ ລັດຖະບານຝຣັ່ງ, ບັນດາສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ແລະ
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດໃຫ້ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ປະກົດຜົນເປັນຈິງພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ເປັນການລົງທຶນ
ທີ່ຕອບສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງປະເທດ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານັ້ນດັບສູນ
ໂຄງການນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ 25%, ບໍລິສັດໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ 40% ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ
ໄຟຟ້າ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຫລື ເອັກໂກຖືຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 35%. ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ໃນ
ເວລານີ້ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນພູພຽງນາກາຍ, ມີອ່າງເກັບນ້ຳຂະຫນາດ 3.530 ລ້ານແມັດກ້ອນທີ່ສ້າງດ້ວຍເຂື່ອນຕັນນ້ຳຈາກນ້ຳເທີນມີຄວາມສູງເຖິງ
48 ແມັດ ແລະ ຍາວ 325 ແມັດ, ເປັນເຂື່ອນຄອນກີດອັດແຮງ ພ້ອມທັງສ້າງເຂື່ອນຂະຫນາດນ້ອຍ 13 ແຫ່ງ ເພື່ອປິດຊ່ອງຮູນ້ຳຕາມຂອບອ່າງກວມ
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ 450 ຕະລາງກິໂລແມັດ. ການສົ່ງນ້ຳເຂົ້າເຮືອນຈັກໄຟຟ້າຜ່ານຮ່ອງນ້ຳມີຄວາມຍາວ 4,25 ກິໂລແມັດ ເພື່ອຜ່ານເຂົ້າອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ
ມີຄວາມຍາວ 2,5 ກິໂລແມັດ ແລະ ນ້ຳທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກເຮືອນຈັກຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນອ່າງເກັບນ້ຳຂະຫນາດ 8 ລ້ານແມັດກ້ອນເພື່ອຄວບຄຸມປະ
ລິມານການໄຫລຂອງນ້ຳໃຫ້ສະຫມ່ຳສະເຫມີຜ່ານຮ່ອງສົ່ງນ້ຳທີ່ມີຄວາມຍາວ 27 ກິ ໂລແມັດ ກ່ອນຈະລົງສູ່ແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟໂດຍເຂື່ອນໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້
ໄດ້ເປີດແລ່ນເຄື່ອງຈັກ ຢ່າງເປັນທາງການມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ເມສາ 2010 ເປັນ ຕົ້ນມາ.
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຖືເປັນໂຄງການຕົວແບບໃຫ້ແກ່ໂຄງການໄຟຟ້າອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດ ເພາະວ່າລາຍໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 25 ປີທຳອິດຂອງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າມີສູງເຖິງ 2.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,
ຊຶ່ງເປັນລາຍຮັບທີ່ຈະນຳໄປພັດທະນາປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ
ເມື່ອເຖິງເວລາຄົບຮອບ 25 ປີແລ້ວໂຄງການນີ້ຈະຖືກໂອນກຳມະສິດເປັນສົມບັດຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ຄິດມູນຄ່າ. ໄຟຟ້າທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ ສປປ
ລາວ 75 ເມກາວັດ ແລະ ສົ່ງຂາຍໃຫ້ໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ 920 ເມກາວັດ.
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຖື ເປັນໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເງິນ
ທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ນະຄານພັດທະນາອາຊີລວມທັງສະຖາບັນການເງິນ 26 ແຫ່ງທີ່ຮ່ວມກັນປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ໂຄງການ, ເຮັດໃຫ້ໂຄງ
ການນ້ຳເທີນ 2 ເປັນໂຄງການແບບຢ່າງຂອງການຊອກຫາເງິນທຶນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍມີມາໃນອາຊີ ໂດຍ
ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ທັງຫມົດ 1.582 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຮອງຮັບມູນຄ່າຂອງໂຄງການ 1.250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ
ເປັນເງິນສຳຮອງ ແລະ ເງິນຄ້ຳປະກັນທະນາຄານ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ທ່ານປະທານປະເທດກໍ່ໄດ້ປະດັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫລຽນໄຊມິດ
ຕະພາບເພື່ອການພັດທະນາເພື່ອຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ກັບການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດລາວໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ປະທານ ບໍລິສັດໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ (EDF), ທ່ານປະທານການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGCO) ແລະ ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນຫລັກຂອງ
ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2. ຫລັງຈາກນັ້ນພະນະທ່ານປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ
ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງຝຣັ່ງ ກໍ່ໄດ້ເປີດແຖບຜ້າເພື່ອເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງ ການເປີດນຳໃຊ້ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2
ຢ່າງເປັນທາງການ

 

 

inShare
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: